top of page

תיקון אף ללא ניתוח 

האף נמצא במרכז הפנים ומשפיע מאד על המראה שלנו ועל הבטחון העצמי.

יש מקרים שהפגם באף הוא מלידה ויש מקרים רבים יותר שהוא תוצאה של ניתוח אף כושל.

פיסול אף ללא ניתוח או תיקון אף אחרי ניתוח כושל נעשים במרפאה התוצאה נראית על המקום

וניתן לחזור לשגרת החיים באופן מיידי במראה אסתטי ומשופר.

תיקון אף
bottom of page